Algemene voorwaarden

InBalance met Riëtta

 

InBalance met Riëtta - Yoga:

 

1. Locatie 

Rheden:

In het zaal 2 of 6 van het Dorpshuis aan het Meester B. van Leeuwenplein 3 in Rheden.

 

Dieren:

In de Dierense Toren aan de Hogestraat 12 in Dieren-zuid. De yogaruimte bevindt zich op de eerste etage en is toegankelijk via een stenen wenteltrap. Parkeren kan aan de achterzijde van het gebouw. Loopafstand tot bus- treinstation Dieren is ± 5 min. 

In Yogacentrum Dieren aan de Kerkstraat 10 in Dieren-zuid. De yogaruimte bevindt zich achter in de tuin van nummer 10. Te bereiken via een steeg en een tuinpoort.

 

2. Praktisch

Draag gemakkelijk zittende kleding.

Buitenschoenen graag bij binnenkomst uitrekken.
Het is prettig als je op tijd aanwezig bent, de yogaruimte is 15 min. voor aanvang van de les toegankelijk.
In de zaal zijn yogamatten en kussentjes aanwezig. Neem zelf een eigen handdoek voor op je mat, warme sokken en evt. een(fleece) dekentje voor de eindontspanning mee.

 

3. Lestijden

Rheden:

Donderdagmorgen 11:00-12:00 uur

Dieren:

Woensdagavond 19:30-20:30 uur (Kerkstraat 10)

Donderdagavond 19:10 – 20:10 uur en 20:30-21:30 uur (Hogestraat 12)

 

4. Aanmelden

Aanmelden kan door invullen van een inschrijfformulier. Dit formulier is bij mij verkrijgbaar of via de mail op te vragen en kan je ingevuld aan mij mailen of afgeven bij de eerstvolgende les die je volgt. Als gegevens op dit formulier wijzigen bij voorkeur een nieuw formulier invullen, of per mail aan mij doorgeven.

 

5. Kosten

Het lesgeld bedraagt:

In Dieren € 37,50 per maand. Je ontvangt hiervoor minimaal 4 lessen per maand.

In Rheden € 27,50,- per maand. Je ontvangt hiervoor minimaal 4 lessen per maand.

Dit bedrag, graag voor aanvang van de kalendermaand, overmaken op IBAN: NL49 RABO 0316 3476 98 ten name van

H.E. Veldhuis-Kemperman onder vermelding van: voor- en achternaam + Lesdag

 

Proefles: Rheden € 5,- Dieren € 10,-

Een proefles kan in overleg gevolgd worden.

 

Het is toegestaan om, in overleg, 1 maand géén contributie te betalen ivm vakantie of anderszins. 

 

6. Afmelden

Opzeggen graag schriftelijk via e-mail. Opzegtermijn is 1 maand. Terugbetaling van een (gedeelte) van het maanbedrag is niet mogelijk.

 

7. Eigen risico en aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. InBalance met Riëtta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.

Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.

Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan contact op met je huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies.

Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yoga les. Meld klachten aan de docent vóór de yoga les.

Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

 

8. Aanpassing van deze voorwaarden

Als er redenen zijn om deze voorwaarden aan te passen, dan stel ik iedereen hiervan z.s.m. op de hoogte. Een voorbeeld is wijziging in de voorwaarden die ik heb afgesloten met de gehuurde locatie. Als een dergelijke aanpassing tot gevolg heeft dat de prijs van de lessen verhoogd wordt, dan gaat deze verhoging niet eerder dan de eerstvolgende maand in.

Als er redenen zijn waarom ik zelf niet in staat ben om les te geven, dan zal ik dit tijdig laten weten per sms, WhatsApp of mail.

 

InBalance met Riëtta - Massage:

1. Locatie

Massages vinden plaats aan de Steenbakkersweg 14 in Rheden. De praktijk bevindt zich op de eerste etage en is middels een trap te bereiken. Parkeren kan in de straat.

2. Je afspraak

Afspraken voor een massage worden op voorhand, telefonisch, Whats-app of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.


3. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan InBalance met Riëtta besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf informatie in te winnen.
Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak bijInBalance met Riëtta maakt.

4. Annuleren

Gemiste afspraken, of afmeldingen korter dan 24 uur tevoren, worden, in verband met voor u gereserveerde tijd, in rekening gebracht

5. Betalingen

Alle betalingen zijn contant, bij voorkeur gepast, na afloop van de behandeling, in de praktijk is géén pin mogelijkheid. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

6. Aansprakelijkheid

InBalance met Riëtta is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

Alle behandelingen die worden aangeboden door InBalance met Riëtta zijn géén medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust, sport en ontspanning.

De massages hebben géén erotisch karakter en dit is ook niet bespreekbaar.

Wanneer u zich laat behandelen bij InBalance met Riëtta, dan is dit geheel op eigen risico.

InBalance met Riëtta behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

7. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.

8. Privacy

Uw persoonlijke en medische gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij door u hier schriftelijk toestemming voor is gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klacht-of tuchtprocedure.

9. Cadeaubon

De cadeaubon blijft eigendom van InBalance met Riëtta en vervalt een jaar na datum aankoop.

10. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door InBalance met Riëtta ten allen tijden worden gewijzigd.

 

Verzoeken

Hygiëne is erg belangrijk. Zowel voor u als voor mij. Ik wil u dan ook vragen om u thuis te douche of op te frissen voordat u naar de praktijk komt.

Zet uw mobiele telefoon uit of op stil. Wanneer u een massage hebt gepland en door omstandigheden toch de telefoon aan moet laten, geef dat dan van te voren even aan.