Privacyverklaring

 

Yoga Intermezzo, gevestigd aan de Steenbakkersweg 14, 6991 EM Rheden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

http://www.yogaintermezzo.com Steenbakkersweg 14, 6991 EM Rheden +31 621943199

 

Riëtta Veldhuis-Kemperman is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga Intermezzo zij is te bereiken via yogaintermezzo@hotmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Yoga Intermezzo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Yoga Intermezzo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Blessures of andere gezondheidsklachten waar rekening mee dien te worden gehouden tijdens de yogalessen of massages.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Yoga Intermezzo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Contact opnemen over te volgens lessen, massages en het versturen van goederen. Tevens voor het ontvangen van contributie en het betalen van goederen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Yoga Intermezzo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga Intermezzo) tussen zit. Yoga Intermezzo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Outlook, ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven, Whatsapp voor het verzenden van, bijvoorbeeld,  wijzigingen in lestijden of massages.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

Uw gegevens worden bewaard totdat u aangeeft dit niet meer op prijs te stellen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Yoga Intermezzo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Yoga Intermezzo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Intermezzo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yogaintermezzo@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yoga Intermezzo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Yoga Intermezzo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yogaintermezzo@hotmail.com

 

- Voor- en achternaam

 

- Geslacht

 

- Geboortedatum

 

- Geboorteplaats

 

- Adresgegevens

 

- Telefoonnummer

 

- E-mailadres

 

- IP-adres

 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

- Locatiegegevens

 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

- Bankrekeningnummer

 

- gezondheid

 

- Het afhandelen van jouw betaling

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

- Yoga Intermezzo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

- Yoga Intermezzo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Yoga Intermezzo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.